Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Tarihçe arrow Kırkpınar Oyunları
Kırkpınar Oyunları
ImageAyakta Dış Kazık


Rakibinize arkadan sarıldınız. Hangi eliniz müsaitse hemen kasnaktan içeri sokar, öteki elinizle de paçaya yapışırsınız. Buna da diş kazık denir.

Ayakya İç Kazıkla Paça


Rakibinizle karşı karşıyasınız. Eliniz ensededir. Bir elinizi de kasnağa atar, kendinize doğru çekersiniz. İşte o sırada kasnaktaki eliniz biraz daha içeri girer ve birden ensedeki elinizi paçaya indirerek yakalarsınız. Bu iç kazıkla paçadır. Rakibiniz yere serilmiştir.

Bel Kündesi

Hem yer.de hem ayakta olur. Yerde otururken, rakip önünüzdedir. Onun kolları altından kollarınızı sokar, göbeğinde kilitler ve sonra da yüklenirsiniz. Bu sırada belinden aşağısını da kaldırarak sırtını yere getirirsiniz.

Boyunduruk

Rakibin başını koltuğun altına aldıktan sonra yine o kolu boynuna dolamaktır. Baş çok sıkıldığı için rakibin durumu kötüleşir, en çok kullanıldığı zaman paçalara dalındığı haldir.

Çapraz

Ayakta rakibinizle karşı karşıya iken ellerinizi onun koltuk altından sokup arkasından kilitlersiniz. Bu göğüs çaprazıdır. Buna "çift çapraz" da derler. Eğer bir kol ile sarılmışsanız bu da tek çaprazdır. Bu durumdayken, olanca kuvvetinizle rakibinizi geriye doğru sürersiniz. Buna "çaprazda sürmek" derler. Böyle sürerken eğer ayaklarınızdan birisiyle rakibin ayağına basar veya onun topuklarından birinin ar-kasına takarsanız ona "çengellemek" derler.


Image


Cezayir Sarması

Bu sarma tam kalça üzerinden vurulan sarmadır. Bundan kurtulmak için üzerinize, kalçanızdan yüklenmiş olan rakibinizi, bir kıç kılçığı atarak önünüze düşürmeniz gerekir.

Dalma

Rakibinizle karşı karşıya iken rakip birden sizin ayaklarınıza doğru iner. Ya paçayı kapar ya topuğu. Bazen bunlardan yalnız birisi kapılırsa tek paça, tek topuk; eğer ikisi birden kapılırsa çift paça, çift topuk adını alır. Dalmanın karşılığı üç çeşittir: Birisi boyunduruktur. Boyundurukta ya yükseltir yada üzerine yatarak bastırırsınız. İkincisi, ellerle dalanın başına basarak geri sıçramaktır. Üçüncüsü de, sanki çapraza girecekmiş gibi ellerinizi koltukların altına sokup geriye doğru itmektir.

Elense

Sağ kol çok gerginken bu kol rakibin boynunun köküne dayanır. Başparmak rakibin gırtlağı üzerinde, dört parmak ta ensesindedir. Sol kol sarkık durur veya sallanır. Aynı duruş rakipte de vardır. Bizim yağlı güreşlerde elense ölümdür. Bütün büyük pehlivanlarımız müthiş elense çekerlerdi. O kadar ki, rakip ya yüzüstü kapaklanır, yada o hızla birkaç adım yürüyerek yere yuvarlanırdı.

Gıcırı Bükme

Gıcırı bükme bir oyun ismi değildir. Pazı kuvvetiyle ve rakibinize olan üstünlüğünüzle kabul ettirdiğiniz her harekete bu isim verilebilir.

 

 

Katır Yuları Boyunduruk

Rakibinize boyunduruğu vurduktan sonra iki elinizi birden rakibinizin gırtlağına dolamaktır. Az yapılan bir oyundur. Boyunduruğa aldığınız rakibinizin üstüne de yüklenerek, önünüze doğru çekerek çökertirsiniz. Bunun adına ''boyundurukla bastırmak" derler.

Kaz Kanadı

Kaz kanadının iki şekli vardır: Tehlikeli bir oyundur. Rakibinizin başını sağ veya sol koltuğunuzun altına alır, ellerinizi de onun koltuklarının altından geçirir ve sırtında birleştirerek kilitlersiniz. Buna ön kaz kanadı denir. Bir de rakibinizi arkadan veya yan taraftan sarmışsınızdır. Yine ellerinizi onun koltukları altından geçirerek ensesinde kilitlersiniz. Buna da arka kaz kanadı denir.

Kazık

Ellerinizin birini rakibinizin kısbetinin içine sokmak demektir. El arkadan girerse dış kazık, ön taraftan girerse İç kazık adını alır. Ayakta da yerde de kazık atılır.

Kemanede Dış Kazık

Kemaneye düştüğünüz zaman kemaneyi sökmek ve sağ veya sol kolunuzu da diş kasnağa takmaktır.

Kemanede Sarma

Rakibinizi yerden biraz kaldırır, sağa veya sola doğru eğerken, eğdiğiniz taraftaki ayağınızla da sarmayı takarsınız.

Kepçe

Elini rakibin arkasından bacakları arasına sokmaya denir.

Köpek Kuyruğu

Sarmadan kurtulurken yapılır. Sarmayı taktığınız rakibiniz, altınızda dönerken, onun döndüğü taraftaki elinizle rakibin alnından, çenesinden veya gırtlağından karşılar ve sırtüstü edersiniz.

Köstek

Yerde yada ayakta iki elinizle rakibin bir veya iki ayağını birden sımsıkı yakalamaya köstek derler. Birden kendinizi diz üstü atar, rakibinizin ayağına sarılırsınız. Bu oyuna da, dalarak köstek vurmak adı verilir.

Künde

Rakip alttadır. Elin biri önden, diğeri arkadan geçirilip kilitlenir. Buna künde denir.

Peşrev

Güreşe hazırlık, güreşin başlangıcı demektir. Muntazam bir şekilde eller birbirine çarparken, pehlivan da sıçrar ve eller ayaklara vurur. Sonra da ön tarafa (genellikle Kıbleye karşı) dönerek diz çöker gibi olur ve seyircilere temenna ederek selamlarlar, bundan sonra da karşılaşırlar

Şak Künde

Bir elinizi, rakibinizin arkadan bacakları arasından sokar, ön taraftan kasnağı yakalarsınız. Bir elinizle de rakibin ya ensesine basarak havalandırır yada dış kasnaktan yakalayarak çevirirsiniz.

 

Sapan Sürmek

Rakibiniz yüzüstüdür, bir veya iki ayak bileğinden yakalarsınız. Yahut bir paça kasnakla yerde sürersiniz ki buna sapan sürmesi derler.

Sarmadan Çevirmek

Rakibiniz yere dayanıp kuvvet almasın diye yüklendiğiniz tarafın karşısındaki eli içeriden tutar, o yönde yüklenerek çevirirsiniz.

Sarmadan Dönmek

Rakibiniz sarmayı vurmuş alttasınız. Sarma takılan taraftaki kolunuzu, rakibinizin belinden aşırır, kasnağa takar, öteki ayağınızı da içeri doğru çekerek rakibinizin üzerine dönersiniz.

Sarmadan Kalkarken Kalkanı Bozmak

Sarmaya aldığınız rakibiniz sarmadan kurtuluyor, siz de sırtındasınız. Boş olan elinizle paçasından yakalarsanız, sarmadan kalkış da bozulmuş olur.

Sarmadan Kalkmak

Altta sarma vurulmuş durumdayken, sarmayı takanın sağ ayağını, kendi sağ kolunuzla dış taraftan sararak yakalayıp, sol kolunuzla kavradığınızda siz de rakibinizi sarmışsınız demektir. Bu durumda kuvvet almak için dizinizi yere dayarsanız ayağa kalkabilirsiniz.

Sarmayı Sökmek

Sarmayı vurduğunuz taraftaki kolunuza dayanan rakibiniz, sarmayı taktığınız bacağınızın paçasından yakalayarak çeker ve sarmayı söker. Böylece rakip, sarmadan kurtulmuş olur.

Tilki Kuyruğu

Siz üstteyken sarmayı bozarak kündeye geçeceksiniz. Alttaki rakip ellerinden birini ters kıvırarak sizin ya çenenizden yakalar yada omzunuzdan ve sonra yere doğru çeker. Amaç sizin kündenizi bozmaktır.

Tırpan

İç tırpan ve dış tırpan diye ikiye ayrılır. Sağ veya sol ayağın iç tarafı ile rakibin baldırına veya ayak bileğine yapılan çarpma devrilmesine yada sendelemesine sebep olur. BOYUNDURUK Rakibin başını koltuğun altına alıp kolu boynuna dolamaktır. En çok kullanıldığı zaman, paçalara dalındığı zamandır.

Yaslanıp Kol ile Çevirmek

Rakibiniz altınızdayken, sol taraftan sarmayı vurduğunuzu düşünün. Sol kolunuzu, rakibin sol kolunun altından sokarak ensesinde sağ elinizle birleştirerek kilitler, öteki tarafa doğru çevirirsiniz.

Yer Kündesi

Rakibe sarmayı takıp; bir eli rakibin kasığı önüne getirip, diğer eli de bacaklar arasından geçirerek kilitledikten sonra sarmayı çözerek, beline yüklenir ve kendinize doğru çevirirsiniz. Bu kündeyi bozmak için de kündelemek için sarma çözüldüğü zaman rakip, sarmadan kurtulmuş olan kalçası üzerine döner. 
 

Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
AHMET YILMAZ
Derneğimizin 21.01.2018 tarihinde yapıla
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

Atatürk Köşesi

Engel


SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi